Kategori-Sağlık

Sağlık Konuları.

Sağlık Yaşam

Fobi Nedir?

Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma...