Kategori-Yaşam

Sağlık Yaşam

Fobi Nedir?

Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma...

Yaşam

Dünyada Din Eğitimi

ABD:Kilise okulları,Resmi okullar,azınlık okulları bulunuyor.Resmi okullarda din dersi yok...