Tarih

Abdürreşid İbrahim Kimdir?

Abdürreşid İbrahim,23 Nisan 1857 yılında Sibirya’nın Tobolsk vilayetinin Tara kasabasında doğmuştur. Babası Ömer dindar ve politik bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle Sibirya’nın özerkliği için hapse bile girmiştir. Annesi ise Başkurt kökenli Afife hanımdır. Afife hanım hayatının büyük bir kısmını tarlada kızlarına okuma ve yazmayı öğretmekle geçmiştir. Anne ve Babası dindar kişilerdir.Eğitim hayatını çevre kazalardaki medreselerde sürdürmüştür.

Abdürreşid İbrahim Kimdir

 

1867 yılında annesinin baskısıyla Elmen köyüne medreseye gönderilir. Burada dört yıl kalan Abdürreşid İbrahim,1871 yılında önce annesinin sonra babasının ölüm haberini alır. Bir süre Temen medresesinde okuduktan sonra Kışkar medresesine geçer ancak burada da birşey öğrenemeyeceğini anlar.

Hayatının 10 yılı medreselerde geçmiştir.Kararsızca Nijni Novgorot’ta dolaşırken pasaport süresini uzatmadığı için Çarlık polisi tarafından hapse atılır. O dönemlerde Osmanlı ve Ruslar arasında savaş vardır.

Hapiste bir yıl geçiren Abdürreşid 1878 yılında bir yolunu bularak İstanbul’a kaçak olarak gider. Aynı sene içerisinde Medine’ye ulaşır. Orada Rusya Türklerinden olan Ahmet Ziya Efendiden ders alır. Medine’de yedi yıl kalan Abdürreşid İbrahim daha sonra tekrar İstanbul’a döner.

Abdürreşid İbrahim Kimdir

 

1981 yılında Urfa’ya gelir ve 1982 yılında “Orenburg Ruhani Meclisine” Kadı olarak atanır.Rusya Müslümanları ona bu en önemli dönemde Kadılık görevini üstlendiği için “Kadı Reşit” isminle hitab ederler.

Buradaki görevinden sonra 1894 yılında tekrar İstanbul’a dönen Abdürreşid İbrahim Rusya Türklerinin siyasal içerikli ilk metni olarak “Çoban Yıldızı” isimli eserini yazar ve Rusya’da gizlice dağıtılmasını sağlar.

Abdürreşid, 1895 yılında Çolpan Yıldızı ile başlattığı bu mücadelesini 1904 – 1907 arasında en uç noktasına ulaştırmıştır. İslamiyet için neredeyse ömrünün tamamını seyahat ederek insanları bilgilendirerek yaşamıştır.

Baskıcı rejimden dolayı 1928 yılında ailesinden ayrılıp Mısır’a gitmek zorunda kalmıştır. Mısır’da Abbas Halim Paşanın himayesine girer.

Abbas Halim Paşa öldükten sonra 1934 yılında Arabistan ve Hindistan üzerinden japonya’ya gider. Japonya’da İslamiyetin yayılması adına büyük çaba sarfeder. Yeni Japon Mubbiri isimli dergide yazılar yazar.

II.Dünya Savaşı döneminde Japonya’nın ve Almanya’nın yapmış olduğu politikadan İslam için fayda sağlamayı umar. Abdürreşid İbrahim’in 87 yıllık kendini adadığı mücadelesi 17 Ağustos 1944 yılında bitmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu