Bilim & Teknoloji

Akşemseddin Kimdir?

Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 sene önce mikrobu keşfeden tabip.

Asıl adı Şemseddin Muhammed bin Hamza olan Akşemseddin, 1390 yılında Şam’da doğmuştur. Nesebi Hz. Ebu Bekire kadar uzanmaktaydı.

İlk tahsilini adı Şeyh Hamza olan babasından alan Akşemseddin, Osmancık Medresesinde müderrislik yapmıştır.

İyi bir tıp tahsili yapmış olan Akşemseddin, sonrasında şeyhinden kısa zamanda hilafet almıştır.

Şeyhinin yanından ayrılarak Beypazarı’na gitmiş, burada bir mescid ve birde değirmen inşa ettirmiştir.Burada halkın büyük rağbet göstermesinden dolayı, Çorum’a bağlı İskilip kazasının Kösedağı yakınlarında bulunan Evlek köyüne gitmiştir.

Burada da çok durmayan Akşemseddin, bir süre sonra Göynük’e yerleşmiştir. Burada çocuklar ve dervişlerinin talim ve terbiyeleri ile meşgul olmuştur.Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli’nin vefatı ile irşad makamına geçmiştir.(1429 – 30)

Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) ile tanışmış ve tahta çıktıktan sonra da görüşmeye devam etmişlerdir.İstanbul’un Fethinden önce Edirne’ye iki defa gitmiş ilkinde Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi’yi diğerinde Fatih’in kızlarından birini tedavi etmiştir.

İstanbul’un Fethinden sonra Ayasofya Camii’nde kılınan ilk cuma namazında hutbeyi Akşemseddin okumuştur.

Fatih tarafından kiliseden çevrilen ve Fatih medreseleri yapılana kadar medrese olarak kullanılan Zeyrek Camii’nin güney ihata duvarında pencere üzerinde bulunan kitabeden, Akşemseddin’in ders verdiği anlaşılmaktadır.

Hayatının son yıllarını Göynükte geçirdiği tahmin edilen Akşemseddin, Menakıbname’ye göre 15 Ocak 1459 yılında vefat etmiştir.Türbesi hala ziyaret edilmektedir.

Kaynaklarda aynı zamanda “Tabib-i Ebdan” (Tıb Doktoru) olduğu ve devrin en iyi hekimi sıfatını aldığı bilinmektedir.

Tıbba dair eserleri bulunan Akşemseddin’in, tıp tarihinde ilk defa mikrop meselesini ortaya koyan ve hastalıkların da bu yolla bulaştığını öne süren Fracastor adlı İtalyan hekimden en az 100 sene önce mikrobu keşfeden tabip olduğu kabul edilmektedir.

Akşemseddin’in mikroptan bahsettiği tıbla ilgili eseri, Maddetü’l Hayat (Hayat Maddesi)‘dir.

Akşemseddin’in Eserleri

Akşemseddin’in ayrıca Risalet-ün Nuriyye, Risale-i Zikrullah, Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli, Def’ü Metain, Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları), Maddetü’l Hayat (Hayat Maddesi), Nasihatname-i Akşemseddin (Akşemseddin Nasihatnamesi), Kitabu’t-Tıp (Tıp Kitabı) ve Hall-i Müşkilat (Güçlüklerin Halli) isimli eserleri de bulunmaktadır.

Kaynak
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , Orhan F. Köprülü – Mustafa Uzun

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu