İslam

Allah’ın 99 İsmi (Esma-ül Hüsna) Ve Anlamları

Allah’ın en güzel 99 ismi “Esma-ül Hüsna”, arapçası ve anlamları.

Bismillahirrahmanirrahim

  بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

“En Güzel İsimler Onundur”

“Ela bizikrillahi tatmeinnül kulub.”

“Kalpler ancak Allah’ı zikrederek mutmain olur.”(RA’D Suresi 28. Ayet)

1.Allah الله

Her şeyi yaratan ve yöneten.

2.Rahman الرحمن

Sevdiği ve sevmediğini ayırmaksızın;yarattıklarını sayısız nimetlere gark eden.

3.Rahim الرحيم

Çok fazla merhamet eden.Lütuflarının değerini bilenleri fazlasıyla mükafatlandıran.

4.Melik الملك

Varlıkların sahibi ve mutlak hükmeden.

5.Kuddüs القدّوس

Hata, gaflet, acizlik ve benzeri her çeşit noksanlıktan çok uzak ve pek temiz.

6.Selam السلام

Kullarına, her türlü tehlikelerden selamet ve ihsan buyuran.

7.Mü’min المؤمن

Gönüllerde iman ışığı yakan, kendine sığınanlara eman veren ve onları koruyan.

8.Müheymin المهيْمن

Yaratmış olduğu varlıkları gözetip kollayan.

9.Aziz العزيز

İzzet sahibi,galip, mağlup olması imkansız.

10.Cebbâr الجبّار

İsteklerini zorla yaptırmak kudretine sahip olan.Eksikleri tamamlayan.

11.Mütekebbir المتكبّر

Mutlak büyüklük sahibi.Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

12.Hâlik الخالق

Yaratan.Bütün varlıkları, yoktan var eden.

13.Bâri البارئ

Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan.

14.Musavvir المصور

Her şeye bir suret, biçim, özellik ve şekil veren.

15.Gaffâr الغفّار

Günahları örten, affedici, bağışlayıcı.

16.Kahhâr القهّار

Kahreden.Her şeye galip, kayıtsız şartsız, istediğini yapacak şekilde hakim.

17.Vehhâb الوهّاب

Her çeşit nimeti sürekli ve karşılıksız veren.

18.Rezzâk الرزّاق

Yarattıklarına faydalı şeyler ihsan eden.Rızıklandıran.

19.Fettâh الفتّاح

Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran.

20.Alîm العليم

Her şeyin özüne, aslına, tamamına zerresine kadar; noksansız çok iyi bilen.

21.Kābid القابض

Sıkan, daraltan, can alan.

22.Bâsit الباسط

Açan, genişleten, ferahlatan.

23.Hâfıd الخافض

Yukarıdan aşağıya indiren, düşüren, alçaltan.

24.Râfi الرافع

Yükselten, yücelten, kaldıran.

25.Muiz المعز

İzzet ve şeref bahşeden.Aziz kılan.Ağırlayan.

26.Müzil المذل

Zillet veren.Dilediğini zelil ve hakir kılan, zillete düşüren.

27.Semî السميع

Her şeyi en iyi ve mükemmel işiten.

28.Basîr البصير

Her şeyi, en iyi gören.

29.Hakem الحكم

Hükmeden, hüküm sahibi.Hakkı yerine getiren.

30.Adil العدل

Çok adaletli.Tam ve gerçek adalet sahibi.

31.Latîf اللطيف

İşlerin bütün inceliklerini bilen, anlaşılması imkansız en zor ve ince işleri yapan.Sezilmesi güç ve umulmadık yollardan, kullarına iyilikler ve faydalar ulaştıran.

32.Habîr الخبير

Gizli, açık her şeyden haberdar olan.Heberli.

33.Halîm الحليم

Hilmi çok olan.Yumuşak davranan. Süre veren.

34.Azîm العظيم

Büyüklüğü sınırsız, azamet sahibi.

35.Gafûr الغفور

Bağışlaması pek çok olan ve çirkin hallerimizi gizleyen.

36.Şekûr الشكور

Rızası için yapılan işlere fazlasıyla karşılık veren.

37.Aliyy العلي

Pek yüce, pek yüksek.

38.Kebîr الكبير

Pek büyük, en büyük.

39.Hafîz الحفيظ

Gözetip koruyan, muhafaza eden.

40.Mukît المقيت

Yarattığını gıdalandıran, besleyen.Gücü yeten ve koruyan.

41.Hasîb الحسيب

Yaratmış olduklarının hesabını en ince ayrıntısına kadar bilen.

42.Celîl الجليل

Celalet ve ululuk sahibi.

43.Kerîm الكريم

Çok ikram ve ihsan sahibi.Keremi ve lütfu bol.

44.Rakîb الرقيب

Kontrol ve gözetim altında bulunduran.Her şeyi gören ve gözeten.

45.Mucîb المجيب

Kendisinden isteyene, istediklerini veren.

46.Vâsi الواسع

Kudreti, ilmi ve bağışlaması ile kuşatıcı olan.

47.Hakîm الحكيم

Hüküm veren.Her iş ve her emrinde hikmet sahibi.

48.Vedûd الودود

Seven ve sevilen.İyi ve itaatli kullarını seven.Sevilmeye ve dostluğa layık gören ve görülen.

49.Mecîd المجيد

Şanı büyük ve yüksek olan.

50.Bâis الباعث

Öldürdükten sonra tekrar dirilten.

51.Şehîd الشهيد

Her yerde ve her zaman, hazır ve nazır olan.

52.Hakk الحقّ

Varlığı hakiki olup, hiç değişmeyen.Sabit duran.

53.Vekîl الوكيل

İşlerini kendisine bırakanların işlerini, kendilerinden daha mükemmel yapan.

54.Kaviyy القويّ

Çok kuvvetli ve kudret sahibi.

55.Metîn المتين

Çok sağlam ve metanetli.

56.Velî الولي

İyi ve ihlaslı kullarına dost.

57.Hamîd الحميد

Bütün varlıkların diliyle, ancak kendisine hamd edilen, övülen.

58.Muhsin المحسن

Her bir şeyin sayısını yanlışsız ve eksiksiz bilen.

59.Mübdî’ المبدىء

Varlık alemi yokken, mahlukatı ilk önce örneksiz olarak yaratan.

60.Muîd المعيد

Yarattıklarını, öldürdükten sonra tekrar yaratan.

61.Muhyî المحيي

Can ve ruh veren, dirilten.

62.Mümît المميت

Öldüren; Mahlukatın ölümünü yaratan.

63.Hayy الحيّ

Diri, ebedi, hayat sahibi.

64.Kayyûm القيّوم

Yeri, göğü, her şeyi ayakta tutan.

65.Vâcid الواجد

İstediği zaman istediğini bulan.

66.Mâcid الماجد

Şanı ve kadri yüksek; cömertliği, iyiliği, keremi bol olan.

67.Vâhid الواحد

Zatında ve sıfatlarında asla eşi benzeri olmayan.Tek, Bir.

68.Samed الصمد

Yarattıkların ihtiyaçlarının giderileceği, ızdıraplarının dineceği tek merci.

69.Kādir القادر

Her şeyi, istediği gibi yapmaya gücü kudreti yeten.

70.Muktedir المقتدر

Kuvvet ve kudret üzerinde, istediği gibi tasarruf eden.

71.Mukaddim المقدّم

İstediğini ileri alan, öne geçiren.

72.Mu’ahhir المؤخّر

Dilediğini geri bırakan arkaya koyan.

73.Evvel الأوّل

Kendisinden önce hiç bir varlık olmayan.İlk.

74.Âhir الآخر

Her şeyin bir sonu varken kendisi sonsuz olan.Son.

75.Zâhir الظاهر

Her şeyde görünür olan, aşikar, açık.

76.Bâtın الباطن

Gözlerden gizlenmiş olan görünmeyen.

77.Vâlî الوالي

Yarattıklarını tek başına idare eden.

78.Müteâli المتعالِ

Yaratıklar için mümkün ve mukadder olanlardan yüce ve beri.

79.Berr البَرّ

Kullarına ikram ve bahşişi bol olan.

80.Tevvâb التوّاب

Tövbeleri çokça kabul eden, günahları affeden.

81.Müntakim المنتقم

İntikam sahibi.Suçluları hak ettikleri ile cezalandıran.

82.Afüv العفو

Çok affedici.

83.Ra’ûf الرؤوف

Acıması ve esirgemesi bol.Merhametli.

84.Mâlik-ül Mülk مالك الملك

Mülkün yegane ve ebedi sahibi.

85.Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام

Büyüklük ve ikram sahibi.

86.Muksit المقسط

Her işini uygun ve yerli yerince yapan.

87.Câmi الجامع

İstediğini, istediği an toplamak kudretine sahip olan.

88.Ganî الغني

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, çok zengin.

89.Muğnî المغني

İstediğini zengin kılan.

90.Mâni المانع

Bazı şeylerin meydana gelmesini engelleyen, mani olan.

91.Dâr الضار

Acı, elem ve zarar verici şeyleri yaratan.

92.Nâfi النافع

Hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratan.

93.Nûr النور

Alemlere ve kalplere nur veren, nurlandırıcı.

94.Hâdî الهادي

Hidayeti yaratan, hidayet veren.İstediğini doğru yola ulaştıran.

95.Bedî البديع

Örnek ve misalsiz olarak nice şeyleri icat eden.

96.Bâkî الباقي

Varlığının sonu olmayan.

97.Vâris الوارث

Servetlerin hakiki sahibi.

98.Reşîd الرشيد

Her işini ezeli takdirine göre kusursuz ve doğru yürüten; tedbir, takdir, nizam ve hikmetle sona erdiren.

99. Sabûr الصبور

Çok sabırlı olan.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu