İslam

Bediüzzaman Said Nursi Kimdir?

Bediüzzaman Said Nursi, 1878 yılında Bitlis’e bağlı olan Hizan ilçesi Nurs köyünde doğmuştur.Çocukluk yıllarında etraftaki medreselerde eğitim görmüştür.Bediüzzaman Said Nursi’nin zekası ve hafızası çok güçlü olduğu için ona “Molla Said-i Meşhur” diye isim vermişlerdi.Sonradan ise Zaman Harikası anlamına gelen Bediüzzaman unvanıyla tanındı.

Öğrencilik yıllarında İslami ilimlerle ilgili 90 adet kitap ezberledi.Bu kitapların her gece birini tekrar etmekteydi.Bu kitaplar onun kur’an ayetlerinin anlamını derinlemesine anlamasına neden oldu.Kur’an ayetlerinin tüm kainatı ihata ettiğini gördü.

Bediüzzaman Said Nursi Kimdir

1900’lü senelerin başlarında, doğuda Medresetü-z Zehra adında, din ve fen ilimlerinin olduğu bir üniversite kurmak istedi ve bununla beraber İstanbul’a hareket etti.Hayatı boyunca o İslam üniversitesinin hayali ile yaşadı.Bu hayalini ettiği okulu yaşamı boyunca kuramadı. Dünyanın her tarafında ilminin duyulması ilim evleri açılması ile bu hayal farklı bir boyut kazandı.

I.Dünya Savaşı yıllarında Doğu cephesinde gönüllü olarak alay komutanlığı yaptı.Savaş esnasında yara alıp iki buçuk yıl Rusya’da esir hayatı yaşadı.1971 senesinde Bolşevik İhtilali anında kargaşadan yararlanıp esaretten kurtuldu.Rusya’dan döndüğünde Osmanlı’nın en üst düzey danışma merkezi “Darü’l Hikmeti’l İslamiye”de görev yaptı.İngilizler İstanbul’u işgal ettiği sırada Hutuvat-ı Sitte adında bir risale yazdı.Anadolu’da başlayan istiklal mücadelesine destek verdi.

1925’te Van’da eğitim faaliyetleri gösterdiği sırada meydana gelen Şeyh Said hareketi sebebiyle, bu harekete karşı çıktığı halde tedbir olarak önce Burdur, Isparta ve Barla’ya gönderildi.Barla’da sekiz yıl kalan Said Nursi, burada “Risale-i Nur” Kur’an tefsirinin büyük bir bölümünü yazdı.

Barladaki ahşap konaktan görünüş Çizim: Refet Kavukçu
Barladaki ahşap konaktan görünüş Çizim: Refet Kavukçu

Eserleri ve fikirleri bazı kesimler tarafından doğru bulunmadı ve 1935 yılında Eskişehir mahkemesi ile birlikte Kastamonu’ya sürgün edildi.Burada eserlerini yazmaya devam eden Bediüzzaman, daha sonra 1943 yılında Denizli, 1948 yılında Afyon mahkemesine sevk edildi.Mahkemeler beraatla sonuçlandı.

Çok partili dönemlerin başladığı 1950 yılında din, hak ve hürriyetlerin genişlemesi ile Bediüzzaman eserlerini matbaada bastırarak çoğalttı.

Bediüzzaman Said Nursi, 23 Mart 1960 senesinde Urfa’da hakkın rahmetine kavuştu.27 Mayıs 1960 darbesi ile karanlık eller tarafından mezarından çıkarılan Bediüzzaman Said Nursi’nin naaşının nerede olduğu bilinmemektedir.

Yıktırılarak harabeye döndürülen mezarı Çizim: Refet Kavukçu
Yıktırılarak harabeye döndürülen mezarı Çizim: Refet Kavukçu

Son derece mütevazi bir hayat yaşamış olan Bediüzzaman Said Nursi, arkasında 6000 sayfadan oluşan Risale-i Nur külliyatını ve birkaç şahsi eşyasını geride bıraktı.83 yıllık ömründe 35 yılını hapislerde ve sürgün olarak geçirdi.Hayatında rahat bırakmayan insanlar onu öldüğünde de rahat bırakmadılar.

Kaynak
bediuzzamansaidnursi.org

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu