Biyoloji

Beyin Nedir?Beyin Hakkında Bilgi

İnsan vücudunun en önemli ve belki de en karmaşık organı beyindir. Vücudun tüm duyularını ve işlevlerini kontrol eder. İnsan beyni yaklaşık 1.360 gram ağırlığındadır ve kafatası olarak adlandırılan koruma için sert kemikli bir kabuk içindedir. Vücudun farklı bölgelerinden toplanan bilgileri yorumlamak ve vücudu uygun bir tepki üretmesi için hazırlamak beynin fizyolojik görevlerinden bazılarıdır. Serebrum, beyincik, diensefalon ve beyin sapı birincil beyin bölümleridir.

Yüzyıllar boyunca araştırmacılar ve bilim adamları insan beyninin yapısını derinlemesine araştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar, ancak yakın zamana kadar bunu tamamen inceleyemediler ve bunu başarmanın çok zor bir şey olarak düşünmüşlerdi. Aslında, fonksiyonlarının birçoğu, düşünmek gibi, en azından hala anlaşılmamıştır.

İnsan Beyin Yapısı ve Fonksiyonları

Kafatasının ön, orta veya arka bölgelerine yerleştirilmelerine dayanarak, insan beyni, ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç ana bölüme ayrılabilir. Bu geniş bölümler, her birinin oynayacağı özel bir role sahip farklı küçük bölümlerden oluşuyor. Aynı görevlerin tamamlanması için farklı bölümlerin sorumluluğu paylaştığı görülür. Bu şekilde beynin genel işi güzel bir şekilde yapılır. Bir yapı bozukluğu veya herhangi bir yapı bozukluğu durumunda, tanı genellikle çok karmaşık ve zorlu bir iştir. Yani, bu organa özel dikkat etmelisiniz. Çeşitli beyin bölümlerinin yapısı ve işlevi hakkında bilgi bu konuda size yardımcı olacaktır.

Beyin Nedir

Ön Beyin (Forebrain)

Ön beyin, beynin en önemli parçası olarak kabul edilir çünkü işleyişi nedeniyle, insanı hayvanlardan ayırır. Bu bölüm gözler, burun, kulaklar, dil ve cilt gibi farklı duyusal organlar tarafından toplanan duyusal bilgilerin işlenmesinden sorumludur. Ayrıca diensefalon ve telencephalon olmak üzere iki kısma ayrılır. Diensefalon, duyusal ve otonomik süreçleri kontrol eden talamus ve hipotalamus içerir. Telencephalon beynin en büyük bölümünü içerir.

Orta Beyin (Midbrain)

Orta beyin, arka beyin ve ön beyin sinyallerini iletmek için bir köprü görevi görür. Bu sinyaller çoğunlukla, özel organlar, yani deri ve kulaklar tarafından toplanan dokunma ve duyma duyularından gelmektedir. Orta beynin üst kısmı görme ve işitsel verileri bütünleştiren optik tectum olarak adlandırılır.

Arka Beyin (Hindbrain)

Arka beyin 3 kısma ayrılabilir: medulla oblongata, pons ve serebellum. Bu insan beyninin yapısının ana işlevi, vücuttaki belirli viseral fonksiyonları kontrol etmektir (kalp hızı, nefes alma ve kan basıncı dahil). Pons’a atanan görevlere bakıldığında, sinir sisteminin diğer bölümleri ile koordinasyon halinde çalışırken uyku ve uyanma işlevlerini izlemeye yarar. Serebellum kol ve bacak hareketlerini koordine eder ve aynı zamanda görsel ve işitsel sistemlerden aldığı duyusal bilgiyi işlemede de rol oynar.

Korteks

Serebral korteks olarak da bilinen bu, serebrumdaki nöral dokuların en dış tabakasıdır. Medial uzunlamasına fissür, korteksi iki ana bileşene, yani sağ serebral hemisfer ve sol serebral hemisfere böler. Fonksiyon bazında motor alanlardan, duyusal alanlardan ve ilişki alanlarından meydana geldiği söylenir. Hem korteksin hemisferlerinde yer alan motor bölgeleri, gönüllü hareketlerin düzenlenmesiyle ilgilidir. Vücudunuzun sağ tarafı, bu alanın sol yarısı tarafından kontrol edilir ve bunun tersi de geçerlidir. Adından da anlaşılacağı gibi, duyusal alanlar duyulardan alınan verilerin işlenmesiyle ilişkilidir. Dernek alanlarının birincil işlevi ise, soyut düşünce ve dile yardımcı olmaktır. Aynı zamanda çevrenizdeki dünyaya anlamlı bir algısal deneyim üretmenizde size yardımcı olurlar.

Beyinsapı

Arka beyin, medulla ve ponslardan oluşan beyin sapı, omuriliğe katılmak için geriye doğru uzanan beynin en arka kısmıdır. Bu küçük yapı, duyusal ve motor sistemlerin sinir bağlantıları için geçiş sağladığı için beyinde çok önemli bir yere sahiptir. Beyin sapının temel işlevleri, uyku ve nefes kontrolünü içerir.

Beyin Lobları

İnsan beyin yapısı ayrıca parietal, oksipital, frontal ve temporal loblar dahil olmak üzere birkaç farklı tipte loblara ayrılabilir. Vücut pozisyonu, el yazısı ve duyu yönetimi, parietal lobların alanına girer. Oksipital loblar beynin görsel işleme sistemini barındırır. Motor fonksiyon, karar verme ve problem çözme frontal loblarda gerçekleştirilir. Beynin temporal lobları hafıza ve işitme ile ilişkilidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu