Bilim & Teknoloji

Bilim Terimleri Sözlüğü ve Bilimsel Tanımlar

Bilim sayısız kelime, terim, tanım vb. içeren çok geniş bir konudur. Aşağıdaki makale, bilimsel terimleri ve tanımları bir bakışta anlamanıza yardımcı olacak bir sözlük listesine sahiptir. Hızlı bir fikir edinmek için aşağıdaki sözlüğü okuyun.

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

Bilim Terimleri Sözlüğü ve Bilimsel Tanımlar

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z X

 

A

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Ağırlık
Nesneye uygulanan yer çekimi kuvveti ağırlık olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Ağ
Veriyi alır ve gönderen bir bilgisayar sistemi ağ olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Aşırı Ultraviyole (EUV)
Ultraviyole ve X-ışınları arasındaki spektrum aşırı ultraviyole (EUV) olarak bilinir. 10-100 nm arasındaki spektrum bölgesinde gözlenir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Aktif Matris

Dizüstü bilgisayarın düz panel ekranları, çok ince bir tel ızgarasının üzerine diyotlar döşeyerek yapılır. Diyotları etkinleştirmek için şebeke etrafındaki çeşitli noktalara akım uygulanır. Bu noktalardan yeterince bağlı olduğunda, bir görüntü oluşturulur. Transistörler, aktif matris ekranlarını kullanarak diyotlarını açıp kapamaktadırlar. Diyot kalıcılığına dayanan pasif matris ekranlarından farklı olan Aktif matris ekranları daha parlaktır ve pasif matris ekranlarına kıyasla daha iyi renk kalitesi üretir.

B

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”] Bluetooth

Elektronik cihazların radyo teknolojisi yardımıyla bağlantısı Bluetooth olarak bilinir. Bluetooth, dizilmiş aygıtları bağlamak için kablolar olmadan 10 metreye kadar bir menzil sağlar.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Botanik
Bitkilerin incelenmesi ile uğraşan bilim, botanik olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Bakteriyoloji
Bakteri olarak bilinen tek hücreli, mikroskobik organizmaları inceleyen mikrobiyoloji bilim dal.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Bant genişliği
Bir bağlantı yoluyla gönderilebilecek veri miktarını bilmek, saniye başına bit olarak hesaplanan ölçümdür.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Biyoloji
Canlı organizmaların incelenmesi ile uğraşan bilim biyoloji olarak bilinir. Yunanca “hayat” anlamına gelen bios kelimesinden ve “çalışma” anlamına gelen logia’dan türemiştir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Bulutsu
Uzaydaki toz ve gaz bulutu bulutsu olarak bilinir.

C

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Coğrafya
Dünyanın yüzeyi ve sakinleri için yapılan çalışma, coğrafya olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Celsius
Sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir ölçek türü. Bu ölçekteki değerler, suyun donma noktasına 0 ° C ve standart basınçta suyun kaynama noktasına 100 ° C’dir.

Ç

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

D

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Doppler Kaydırma
Gözlemlenen frekansta bir değişime neden olan gözlemci ile kaynak arasındaki göreceli hareket Doppler kayması olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Dinamo
Bu, tel bobinin yakınındaki bir mıknatısın etrafından dönerek elektrik üretmek için kullanılan bir cihazdır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Diyot
Akımın tek bir yönde akmasına izin veren bir elektrikli cihaz diyot olarak bilinir. PN birleşme noktasına sahip iki terminal cihazdır. Devre diyagramında elektrik yükünün akış yönünü belirten bir okla (← / →) gösterilir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Deoksiribonükleik Asit (DNA)
Tüm canlı organizmaların gelişimi ve işleyişi ile ilgili tüm genetik bilgileri içeren nükleik asit molekülü, deoksiribonükleik asit olarak bilinir. DNA aynı zamanda yaşamın planı olarak da bilinir. James Watson ve Francis Crick tarafından 1953 yılında, bir organizmanın inşası ile ilgili en ufak bilgi içeren çift telli molekül olarak keşfedildi.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Dalton
Atomik ve moleküler kütlenin ifade edilmesi için ölçüm birimi Dalton (Da) olarak bilinir. Bir dalton, hidrojenin ağırlığına benzer şekilde bir protonun veya bir nötronun kütlesine yaklaşık eşittir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Devre
Elektrik akımı akan kapalı bir yol devre olarak bilinir

E

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Evren
Var olan her şeyin bütünlüğü Evren olarak bilinir. Bunlar, enerji, madde, yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve galaksiler arası alanın içeriğidir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Ethernet
Özgün 10 megabit / saniye yerel alan ağı, daha sonra, Xerox tarafından geliştirilen bir koaksiyal kabloyla ana bilgisayarı bağlayan, 100 gigabit / saniyeye yükselirken buna Ethernet deniyor. İletim çakışmaları, daha sonra yedekleme ve tekrar gönderme yoluyla en aza indirgenir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Endositoz
Hücre zarının içine sızdırma yöntemiyle hücrelerin dışında bulunan moleküllerin emilim süreci endositoz olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Embriyoloji
Bir embriyonun gelişimi üzerine yapılan çalışmaya embriyoloji adı verilir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Elektromanyetik dalgalar
Elektromanyetik spektrumda frekansa sahip olan ve bir elektrik yükü salınır veya hızlandırıldığında, elektromanyetik alanın periyodik olarak bozulması olarak yayılır enerji dalgası elektromanyetik dalgalar olarak adlandırılır. Kızılötesi, radyo dalgaları, mikrodalga fırınları, gama ışınları, X-ışınları, özel aletlerle tespit edilen elektromanyetik ışınımların formlarıdır. Dalga boyu (L) olarak tanımlanırlar. Elektromanyetik dalgalar için ölçüm birimi metre (m), frekans (f) ve Hz (Hz) içerir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Esneklik
Bir maddenin fizik bilimine göre fiziksel özelliği, orijinal şeklinin bozulmasına neden olan bir stres yaşadıktan sonra orijinal haline dönebilir. Elastikiyetin en güzel örneği kauçuk tarafından sergilenmektedir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Elektron Nakil Zinciri
Bir elektron vericisinin ve bir elektron alıcısının, biyokimyasal reaksiyonların bazı ara maddelerinin yardımıyla bir zar boyunca H + iyonlarını aktarması için birleştiği kimyasal reaksiyon elektron taşıma zinciri olarak bilinir.

F

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Fizik
Maddenin ve enerjinin, hareket ve etkileşimlerinin ve kuvvetten kaynaklanan şeylerin incelendiği bilim dalı fizik olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Fobi
Basit şeyler ya da sosyal durumların aşırı ve mantıksız korkudan kaynaklanan bir kişi tarafından sergilenen anksiyete bozukluğuna fobi denir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Fahrenheit
Suyun 32 ° F’de donduğu sıcaklık ölçümünün ölçeği ve suyun kaynama noktası standart basınçta 212 ° F’dir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Facula
Güneş’in fotosferindeki parlak nokta veya bölge, fasula olarak bilinir. En büyük yüzler Güneş lekelerinin yakınında görülür.

G

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Güç (P)
Saniyede gerçekleştirilen iş miktarı güç olarak bilinir. Elektrikle iletilen güç miktarı voltaj (V) ile akım (I) çarpımıdır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Güneş Sistemi
Güneş ve altı gezegen, yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton, asteroit kuşağı, kuyruklu yıldızlar  Güneş Sistemi olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Güneş patlaması
Fotosferin karmaşık aktif bölgelerinin üzerindeki Güneş’in yüzeyindeki ani şiddetli patlama, güneş parlaması olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Görelilik
Hareket halindeki bir cismin zaman, hareket, kütle ve enerjinin nispi değerleri görelilik olarak bilinir.Albert Einstein İzafiyet Teorisi (Görelilik Kuramı) Nedir? makalesinden daha fazla bilgi alın.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Gezegen
Güneş veya başka bir yıldızı çevreleyen kayadan ve buzdan yapılmış geniş, küresel gövde, gezegen olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Gluon
Kuarkları bir arada tutmaya yardımcı olan parçacıklar gluon olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Gigapascal (GPa)
Derin Dünya’yı ölçmek için kullanılan basınç birimi. Gigapascal, deniz seviyesinde 1 GPa = 10 kilobar = 10.000 hava basıncı olarak ölçülür.

 

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Gigabyte
Bir gigabayt, 1.024 megabayta eşittir. Gigabyte genellikle ‘G’ veya ‘GB’ olarak temsil edilir

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Germanyum Dedektörü
Gama ışınları gibi güçlü radyasyonun tespiti, germanyum dedektörü gibi aletler kullanılarak tespit edilebilir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Geotropizm
Yerçekimine karşı bir bitkinin veya mantarın büyüme hareketi, geotropizm olarak bilinir. Köklerin sergilediği iki tür geotropizim pozitif geotropizm ve saplar tarafından gösterilen negatif geotropizm vardır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Genişletilmiş Bellek
Mevcut bir konveksiyonel bellek olan bir DOS sisteminde genişleyen bellek, genişletilmiş bellek olarak bilinir. 1MB üzerindeki Intel PC’ye genişletilmiş bellek adı verildi. Genişletilmiş belleği genişletilmiş bellek ile karıştırmamalısınız. Bu terim bugün 1 MB’lık engeli geçtiği için bilgisayar dünyasında mevcut değildir.

H

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Hipotez
Gerçekler, gözlem ve henüz doğrulanmamış bir kavramı açıklamak için eksik kanıtlara dayanan geçici bir açıklama, hipotez olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]HTML
HTML, statik web sayfalarını tasarlamak için kullanılan bir programlama dilidir. Web sayfaları oluşturmak için kullanılan yapılandırma ve biçimlendirme etiketlerinin toplanması. HTML, Hiper Metin Biçimlendirme Dili’nin kısaltılmış halidir.

I

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Işık
İnsan gözü tarafından algılanabilen elektromanyetik radyasyon ışığı olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Işık yılı
Işık tarafından uzayla bir yıl içinde dolaşılan mesafe, yani 1 ışık yılı = 9.4605284 × 1015 metre, ışık yılı olarak bilinir.

İ

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]İnternet
Daha küçük ağları birbirine bağlayan ve farklı bilgisayarların bilgi alışverişinde bulunmasına izin veren süper ağa İnternet adı verilir. İletişim için tüm bilgisayarlar tarafından takip edilecek protokoller olarak bilinen ortak bir kurallar seti vardır. Bu protokol setlerine İletim Kontrol Protokolü (TCP) veya İnternet Protokolü (IP) denir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]İnterferometre
Elektromanyetik radyasyonun, farklı yol uzunlukları boyunca ilerledikten sonra bölündüğü ve yeniden birleştirildiği, ışınların müdahale edip bir girişim kalıbı ürettiği ölçüm cihazı.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]İzolatör
Elektrik veya ısının kolaylıkla akış sağlayamayacağı bir malzeme izolatör olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]İndüksiyon
Manyetik veya elektriksel özelliklere sahip bir nesne, yakınında başka bir nesnede benzer özellikler ürettiğinde indüksiyon olarak bilinir.

J

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Joule
0.239 kaloriye eşit bir enerji birimi.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Jeoloji
Yerkabuğunun çalışması, yani katı ve sıvı madde Dünya’yı oluşturur, jeoloji olarak bilinir.

K

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Kinetik enerji
Verilen bir kütlenin vücudunu dinlenme durumundan mevcut hızına hızlandırmak için gereken iş miktarı kinetik enerji olarak bilinir. Bir beden hız kazanana kadar elde edilen kinetik enerjisini korur.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Kelvin
Suyun kaynama noktası ve donma noktası ancak enerji açısından kalibre edilmemiş temel sıcaklık birimi. 0 K mutlak sıfır olarak bilinen en düşük sıcaklığa eşittir. Kelvin ölçeğinde suyun donma noktası -273 K, suyun kaynama noktası 373 K’dır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Keratin
Sürüngenlerde, kuşlarda, amfibiyenlerde ve memelilerde sert ve çözünmez olan lifli yapısal proteinler keratin olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Kızılötesi ışık
Işık dalgaboyunun görünür ışıdan daha uzun olduğu ışığa kızılötesi denir. Bu ışık 0.74 mikrometrede (μ m) görünür kırmızı ışığın nominal kenarından ölçülür ve konvansiyonel olarak 300 μ m’ye kadar uzanabilir. Bu ışık insan gözü için görünmez. ‘Isı’ veya termal radyasyon ‘olarak algılanabilir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Köprü metni
Doğrusal olmayan verilere yol açan işaretleme dili, köprü metni olarak bilinir. World Wide Web, köprü metnin en yaygın kullanılan şeklidir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Koma
Kuyruklu yıldızın etrafını saran gaz ve toz parçacıklarından oluşan kuyruk komada bilinir. Gazın ve tozun püskürtüldüğü çekirdeğin buharlaşmasıyla yapılır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Kuyruklu yıldız
Suyun katı bir çekirdeğini ve Güneş’le dönen diğer koyu renkli organik bileşikleri içeren buz gibi cisimdir. Kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaştıkça çekirdeği buharlaştırarak ‘komadan’ oluşur.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Kimya
Maddelerin bileşimi, özelliklerini ve birbirleriyle olan kimyasal reaksiyonlarını ele alan doğal bilimleri inceleyen bilim dalına kimya denir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Karbonhidratlar
Tüm canlı hücrelerin temel yapısal bileşenleri ve hayvanlar için ana enerji kaynağı karbonhidrat olarak bilinir. Bunlara makromoleküler maddeler yanında küçük moleküllü basit şekerler dahildir. Karbonhidratlar, içerdikleri monosakarit gruplarının sayısına göre sınıflandırılır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Kaldırma kuvveti
Üzerindeki bir vücuda sıvı tarafından uygulanan yukarı doğru kuvvet, yüzdürme olarak bilinir. Başka bir deyişle, içinde durduğu sıvıdaki bir vücut yüzme yeteneğidir.

L

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Lökositler
Vücut bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı savunan bağışıklık sisteminin beyaz kan hücreleri lökositler olarak bilinir.

M

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Momentum
Kütle ve hız çarpımı momentum olarak bilinir. Başka bir deyişle, hareket eden bir cismin hızı veya kuvveti.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Modem
Verilerin dijital, diğer bir deyişle bilgisayar dili olan analoga, yani telefon hattı diline çevrilmesi ve daha sonra dijital haline dönüştürülmesi modem olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Mikrogravite
Uzaydaki bir kişi veya nesnenin serbest düşüşünde yaşadığı ağırlıksız yakınlık, mikrogravite olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Mikrobiyoloji
Yaşam döngüsünü ve mikroskobik organizmaların çevredeki etkilerini ve çıplak gözle görülemeyen diğer canlıları inceleyen bilim dalı mikrobiyoloji olarak

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Meteor yağmuru
Gökyüzünün aynı bölümünde görülen ve birkaç gün ya da birkaç saatlik bir süre içinde meydana gelen bir meteor grubu meteor duşu olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Matematik
Miktar, yapı, mekan ve değişim üzerinde çalışan bilim dalı matematik olarak bilinir. Soyutlama ve mantıksal akıl yürütme yöntemlerini içerir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Manyetik alan
Mıknatıs tarafından verilen kuvvetlerden etkilenen bir mıknatısa yakın bölge manyetik alan olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Mach sayısı
Bu sıvıdaki akışkan hızının ses hızına oranı Mach sayısı olarak bilinir. Sıvı, süpersonik bir hızda hareket ediyorsa, Mach sayısı 1’den büyüktür. Sıvının hiperksik hızla hareket ettiği durumda, 5’den büyüktür.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Manyetizma
Elektrik akımı tarafından diğer elektrik akımlarına uygulanan kuvvet manyetizma olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Merkezi İşlem Birimi (CPU)
Talimatları yorumlayan ve yerine getiren bir bilgisayarın kalbi, sayısal hesaplamalar yapar ve ona bağlı tüm çevre birimlerini, merkezi işlem birimi veya CPU olarak bilinen bir mikroişlemci yongası kullanarak kontrol eder.

N

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Nükleer Fizik
Bir atomun çekirdeğini inceleyen bilim dalı nükleer fizik olarak bilinir. Kuantum fiziğinin bir alt alanıdır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Nova
Yüzün üzerinde faktörle bir yıldız parlaklığında ani bir artışa nova denir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Nitroselüloz
Etiketli bir sekans veya antikorla araştırılabilen DNA, RNA veya proteini hareketsiz hale getiren membran, nitroselüloz olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Nötron Yıldızı
Esas olarak nötronlardan oluşan bir süpernova içine patlayan devasa bir yıldızın hayatının son noktası nötron yıldızı olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Nanosaniye
Saniyenin milyarda biridir. Bellek yongaları ve diğer bilgisayar işlemlerinin hızı nanosaniye cinsinden (ns) ölçülür.

O

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Osmoregülasyon
Bir organizmanın içerisindeki sıvıların ozmotik basıncı, organizmanın su içeriğinin homeostazı korumak için aktif olarak düzenlenir osmoregülasyon olarak bilinir. Organizmaların sıvılarının aşırı seyreltik ya da çok yoğunlaşmasını önlemeye yardımcı olur.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Optik Işık
İnsan gözü tarafından 4000 ve 7000 angstromluk bir dalga boyuna sahip olan ışık, optik ışık olarak bilinir.

Ö

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

P

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Planck Yasası

Planck yasası, termal dengede siyah bir cisim tarafından yayılan belli bir dalga boyundaki elektromanyetik enerjinin miktarını tam olarak açıklar.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Planck’ın Sabiti
Bir miktar elektromanyetik radyasyon olan fotonu ölçen sabittir. Bu sabit, aynı zamanda, iki tamamlayıcı niceliğin ölçülebildiği doğruluğun sınırlarını belirler. Planck’ın Sabiti 6’ya eşittir. 6.62606957 (29) × 10 -34 Joule saniye.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Pulsar
Hızlı frekans ve düzenlilik ile karakterize edilen elektromanyetik radyasyon yayan dönen bir yıldız veya bir çift yıldız pulsar olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Psikoloji
Zihinsel yaşama ilişkin bilim ve çalışma ile uğraşan bilim dalı. Psikoloji, belirli bir tanım içermeyen tek bilimdir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Potansiyel enerji
Vücut dinlenirken kullanılmayan veya depolanan bir vücudun mekanik enerjisi, potansiyel enerji (PE) olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Plazma
Az ya da çok sayıda, pozitif yüklü iyonlar ve negatif yüklü elektronlar içeren yıldızlarda veya yakınında bulunan aşırı sıcak madde plazma olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Petroloji
Mineral topluluklarının oluşumu, ortaya çıkışı, oluşumu, yapısı ve kompozisyonu ile kayaçların sınıflandırılmasını inceleyen jeolojide bilim dalı petroloji olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Parçacık
Bölünemez bir nesnenin çok küçük bir parçası parçacık olarak bilinir.

R

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Rhesus Faktörü
Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan 5 antijen, yani C, c, D, E ve e, Rhesus faktörü olarak bilinir. Genellikle Rh faktörü, Rh pozitif ve Rh negatif olarak anılan antijen sadece Rh D antijenidir. Rhesus maymundan alınan kırmızı kan hücrelerini kullanarak Karl Landsteiner ve Alexander Wiener’in keşfedilmesinden sonra, Rhesus Macaque’ın adını veriyor.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Ribonükleik Asit (RNA)
Azotlu bir baz, bir riboz şekeri ve bir fosfat içeren uzun zincir nükleotid birimleri içeren biyolojik molekül Ribonükleik asit olarak bilinir. RNA, deoksiriboz ile çift sarmallı DNA’nın tersine, ribose’la tek sarmallı moleküldür. Bir DNA ve RNA molekülü arasındaki bir diğer fark, RNA’da timin yerine baz urasil varlığıdır.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Rezonans
Ses üreten hava titreşimlerine karşılık gelen bir maddenin titreşimleri rezonans olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Rekombinant DNA
Doğal olarak oluşmayan DNA dizilerinin kombinasyonu ile oluşturulan DNA, rekombinant DNA olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Radyoaktivite
Atom çekirdeğinin spontan çürümesi, radyoaktivite olarak bilinir. Radyoaktivite esnasında alfa parçacıkları, beta ışınları ve gama ışınları yayılır

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Radyasyon
Araya giren maddenin sıcaklığında değişiklik yapılmadan iki cisim arasındaki ısı transferi radyasyon olarak bilinir. Radyasyon, bir kaynaktaki enerjinin de serbest bırakılmasıdır.

S

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Süper İletkenlik
Bazı sıcaklıklarda belirli sıcaklıklarda mutlak sıfıra yakın herhangi bir direnç olmadan elektrik akışı süper iletkenlik olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Statik elektrik
Sürtünmeden üretilen elektrik statik elektrik olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Sürtünme
İki nesne birbirine sürtünce gelişen direnç kuvvetine sürtünme denir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Sitoloji
Hücrenin yapısı, fonksiyonu ve kimyası üzerine yapılan çalışmalarla uğraşan, hayat bilimindeki bilim dalına sitoloji adı verilir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Sitozol
Canlıların, organizmaların hücrelerinde bulunan suda çözünmüş kompleks karışımından elde edilen sıvıya sitosol adı verilir.

Ş

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

T

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Türbin
Kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren su, gaz veya rüzgar gibi hareket eden bir sıvının kuvveti ile döndürülen bir rotorlu cihaza türbin adı verilir.

U

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Uterus
Gebelik sırasında fötusun geliştiği dişi insan vücudundaki üreme organına uterus denir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Uydu
Daha geniş gök cisimcikleri etrafında dönen doğal bir gök cisimine uydu denir. Örneğin, Ay Dünya’nın bir uydusu.

Ü

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

V

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Vitaminler
Bir organizma tarafından besin olarak gerekli olan ve genellikle diyetinden elde edilen organik bileşik, vitaminler olarak bilinir. Vitamin eksikliği, organizmada birçok hastalık ve hastalığa neden olabilir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Virüs
Yalnızca bir konakçı hücrede çoğalma yeteneğine sahip mikroskobik bir bulaşıcı ajana bir virüs denir. Bilgisayar dünyasında bir virüs, kullanıcıların bilgisi ya da izni olmaksızın bir bilgisayara bulaşabilir ve biyolojik ajan gibi kendisini kopyalayabilen bir bilgisayar programıdır.

Y

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Yıldırım
Bulutlardaki veya bulut ile yer arasındaki negatif elektrik yüklerinden kaynaklanan güçlü elektrik flaşı yıldırım olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Yerçekimi
Tüm kütlelere uygulanan ve bir cismin kütlesi ile orantılı olan fiziksel kuvvet yerçekimi olarak bilinir.

Z

[mks_separator style=”dashed” height=”5″]

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Zooloji
Hayvanların yapısını, işlevini, davranışını ve evrimini inceleyen biyolojide bilim dalı zooloji olarak bilinir.

[mks_icon icon=”fa-share” color=”#000000″ type=”fa”]Zaman
Bir olayı belirtmek için gereken üç mekansal boyutla birlikte dördüncü koordinat zaman olarak bilinir.

X

X-ışınları
0.01-10 nm dalga boylu ultraviyole ve gama ışınları arasındaki elektromanyetik radyasyonlara X-ışınları denir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı