Sağlık

Demans Hastalığı Nedir?İnsan Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Demans, yaşlılarda daha sık görülen yaygın bir zihinsel hastalıktır. Beynin işlemesinde gerileme ile karakterizedir ve düşünme, hafıza, akıl yürütme ve genel bilişsel yetenekler gibi zihinsel işlevlerin kaybına neden olan bir hastalıktır. Sık görülen belirtilerinden bazıları hafıza kaybı, kişilik değişikliği, ruh hali ve davranışlardır.

Demans Türleri

Demans, beynin etkilenen kısmına göre değişken olarak, iki çeşittedir : kortikal ve sub kortikal.

Kortikal Demans

Bu çeşit, serebral kortekste oluşan bir bozukluğun sonucudur. Alzheimer hastalığı, yaygın tiplerden biridir. Serebral korteks beyinde bellek, algıda farkındalık, dil, düşünce, bilinç ve dikkat olarak önemli rol oynayan bir yapıdır. Duyusallık, motor becerisi ve birliktelik alanları olan üç önemli bölümden oluşur. Duyusal alanlar duyulara ait bilgileri alır ve işlerken, birlik alanları, anlamlı algısal bir deneyim üretir, dilleri ve düşünceleri işler, etkili bir şekilde etkileşime girmemize yardımcı olur. Motor becerisi, hareket, yürüme ve seçmeye yardımcı olur.

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer Tipi Demans (SDAT) Senil Dementia olarak da bilinir, bu tedavi edilemez, dejeneratif bir hastalıktır. Bir Alman psikiyatr Alois Alzheimer, onu ilk tanımlayan kişi olmuştur. Alzheimer hastalığı sırasında, etkilenen kişinin beyni karakteristik olarak anormal davranış gösterir. Beyin hücreleri, sinirler arasındaki iletişimi gerektiren kimyasal maddeler olan az miktarda nörotransmitter üretirler. En yaygın semptom, günlük aktiviteleri etkileyebilecek ciddi bellek problemidir. Erken tanı konulması etkili tedaviler için çok önemlidir.

Lewy Cisimcikli Demans (DLB)

Sinir hücrelerinde gelişen anormal protein birikimleri olan Lewy cisimcikleri varlığı ile karakterizedir. Bu demans tiplerinin nedenleri iyi anlaşılmamış olsa da, PARK11 adı verilen bir gendeki lokusun hastalıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir. DLB’nin çeşitli belirtileri ve patolojisi Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına benzer. Tanı genellikle Lewy cisimciklerinin saptanması, dopamin üreten nöronların kaybı ve asetilkolin üreten nöronların kaybedilmesini içerir. DLB’den muzdarip olan insanlar, halüsinasyonlar, geçici bilinç kaybı ve nöroleptik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığın eşlik ettiği dikkat ve uyanıklık değişiklikleriyle dalgalı bir yapı sergilerler.

Vasküler Demans

Çoklu enfarktüslü demans olarak da bilinir, bu dejeneratif bir serebrovasküler hastalıktır ve beyin fonksiyonlarında bir düşüş vardır. Genellikle, serebral kortekse zarar veren ve dil, talimat ve hafızanın anlaşılmasını engelleyen bir dizi küçük vuruştan kaynaklanır. Erken belirtilerden bazıları ekstremitelerde hafif zayıflık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi ve kısa süreli hafızada bozulma da içerir. Daha belirgin semptomlar, hafızada kayda değer kayba, mesane ve bağırsak hareketleri üzerindeki kontrol kaybı, talimatları takip etme zorluğu, sözlü akıcılıkta eksiklik, işleme yeteneğinin yavaşlaması ve soyut düşüncenin engellenmesi şeklindedir.

Frontotemporal Lobar Dejenerasyon (FTLD)

Beynin frontal lobunda ve temporal lobunda atrofiye bağlı bozukluklar grubunu belirtir. Demansın dördüncü en yaygın türüdür. Klinik olarak, FTLD’nin üç alt türü vardır: frontotemporal demans, semantik demans ve aşamalı olmayan akıcı afazi. Frontotemporal demans (FTD) beynin frontal lobunun dejenerasyonundan kaynaklanır ve temporal loba kadar uzabilir. Semantik demans (SD), semantik hafıza kaybıyla belirginleşen ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Aşamalı akıcı olmayan afazi, konuşmada giderek zorlanma olarak belirtilmektedir.

Alkole Bağlı Demans

Alkol Demans olarak da bilinir, bu bozukluk aşırı alkol tüketimi ile ilişkilidir. Bu kategorideki yaygın bozukluk türleri Korsakoff sendromu, Wernicke ensefalopati ya da ilk ikisinin bir kombine göstergesi olan Wernicke Korsakoff sendromunu içerir. Korsakoff sendromunun belirgin semptomları, anterograde amnezi, retrograd amnezi, konfabülasyon, iç görü eksikliği ve apati olup, bunlar tiamin eksikliğinden kaynaklanır. Wernicke ensefalopatisinin başlangıcı genellikle ani olup yürüme ataksisi, konfüzyon, kısa süreli hafıza kaybı, konfabülasyon ve çeşitli göz hareket bozuklukları ile belirgindir. Wernicke Karsakoff sendromu, tüm bozuklukların kombine belirtilerini sergiler. Yaygın işaretlerin bazıları hafıza kaybı, tanıdık görevleri yerine getirme zorluğu, yargısız davranma, dil sorunları ve kişilik değişiklikleridir. Demansın yalnızca yaşlı insanlarda yaygın olan diğer formlardan farklı olarak, az içilen alkolde dahi alkolle ilişkili bunama hastalığına yakalanma riski altındadır.

Creutzfeldt Jakob Hastalığı

Creutzfeldt Jakob hastalığı (CJD) ölümcül dejeneratif nörolojik bir hastalıktır. Deli sağanak hastalığı ile ilgili olduğu bilinen CJD semptomları, Alzheimer hastalığının semptomlarına benzer; ancak tek fark, birincisinin çok daha hızlı ilerlemesi. Üç tür veya değişken türleri vardır: dağınık, kalıtımsal ve edinilmiş. Sporadik form en yaygın hastalık olup herhangi bir risk faktörü sergilenmeden görülür. Genetik durum, bir kişinin aile öyküsüne sahip olduğu ve onunla ilişkili genetik mutasyon için pozitif testler yaptığı durumdur. Edinilen CJD, beyin veya sinir sistemi dokusunun bozulmasıyla başlar. Başlangıç ​​semptomları, konuşma bozukluğu, bulanık görme, uykusuzluk, kişilik değişiklikleri, kaygı, hafıza kaybı, düşünce bozukluğu ve bozulmuş kas koordinasyonunu da içerir. Hastalık ilerledikçe semptomlar ağırlaşır ve birçok durumda hasta komaya girer. Hastalık ölümcül hale gelir, ölümün en yaygın nedenleri kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, pnömoni veya diğer enfeksiyonlardır.

Demans Pugilistica

1928 yılında demans pugilistica’yı tanımlayan ilk kişi Harrison S. Martland’dır. Ayrıca kronik travmatik ensefalopati (STE), Boxer Demans veya Punch sarhoş sendromu olarak da bilinen nörolojik bir hastalıktır ve bu boksörler ve güreşçiler arasında yaygın bir nörolojik bozukluktur maçlar sırasında tekrarlanan sarsıntılar yüzünden. En yaygın görülen belirtiler zihinsel yeteneklerin azalması, hafıza kaybı, titreme, koordinasyon eksikliği, konuşma sorunları ve patolojik paranoyadır. Hastanın beyni nöronları kaybetme eğilimi gösterir ve beyindeki piramidal yol işlevsiz hale gelir. Bu bozukluğa yol açan yaygın nedenler, nöron kaybı, hidrosefali, yığılma ve yıpratıcı plakların toplanması, diffüz aksonal yaralanma, korpus kallozumun zayıflatılması, nörofibriler yumrular ve serebellum hasarlarıdır.

Moyamoya Sendromu

Bu hastalığa yakalanan bir kişinin anjiyografik görüntüsü, bir duman püskürtmek gibi görünür; bu, Moyamoya’nın gevşek olarak Japonca çevirir ve dolayısıyla bozukluğun adıdır. Bu sendrom ilerleyici bir nörolojik hastalıktır ve beyindeki kan damarlarını etkiler. Karotid arterin daraltılması ve / veya kapanması ile karakterizedir. Yetersiz kan temini, beyindeki oksijen arzında azalmaya neden olur ve önemli nedeni olmaya devam eder. Bozukluk ya konjenital ya da edinilebilir. Down sendromu, nörofibromatoz veya orak hücre hastalığı olan hastalar Moyamoya sendromuna karşı savunmasızdır. Teşhis genellikle bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya anjiyografi yardımıyla yapılır.

Benson Sendromu

Posterior Kortikal Atrofi olarak da bilinen bu sendrom, Alzheimer hastalığının görsel varyantıdır ve ilk kez 1988’de Franck Benson tarafından tanımlanmıştır. Korteksin (beyindeki posterior bölüm) büzülmesine neden olur. Erken belirtiler genellikle elli yaşından sonra ortaya çıkmaya başlar. Bazıları bulanık görme, derinlik algısı problemleri ve okumada zorlukları içerir. Bu ilerledikçe, durum daha da ağırlaşıyor ve kişi tanıdık yüzlerin ve nesnelerin yanlış tanımasını gösterebilir veya halüsinasyonlardan muzdarip olabilir.

Alt Korteksalı Demanslar

Bunlar beynin korteksin altındaki bölümlerinde işlev bozukluğunun bir sonucudur. Belirtiler ve bulgular, kortikal demans bozukluklarından büyük ölçüde farklıdır.

Huntington Hastalığı

Huntington Hastalığı, 1872’de ilk kez bu hastalığı tanımlayan Amerikalı Hekim George Huntington’ın adını taşıyor. Bu, beyindeki sinir hücrelerini etkileyen ve kontrolsüz ve koordinasyonsuz vücut hareketlerine (kore denilen) neden olan bir genetik nörolojik bozukluktır ), duygusal rahatsızlık ve genel bilişsel becerilerdeki düşüş. Bu, bir trinükleotid tekrarlama bozukluğudur, bu da bir genin tekrarlanan bir dizi uzunluğunun normal geni aşması nedeniyle ortaya çıktığı anlamına gelir. Normal gen, Huntington geni olarak adlandırılır ve buna HTT adı verilirken, mutant gen olarak adlandırılır. Bu hastalığın semptomları kore, bulantı konusundaki konuşma ve bunamanın diğer psikolojik belirtilerini içerir.

  • Hipotiroidizm olarak adlandırılan azaltılmış tiroid fonksiyonu,tıbbi olarak demansa benzer bir depresyon ile sonuçlanır.
  • Kan dolaşımında yeterli şeker bulunmadığı tıbbi bir durum olan hipoglisemi, karışıklığa veya kişilik değişikliklerine neden olabilir.
  • B-12 vitamini emilimindeki başarısızlığın neden olduğu karamsar anemi de bilişsel değişikliğe neden olabilir ve demansa yol açabilir.
  • B1 vitamini veya tiamin eksikliği de demans hastalığına neden olabilir.
  • Folat eksikliği de bir sebep olabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu