Sultan Murad Hüdavendigar

 • Sultan Murad Hüdavendigar’ın Hayatı

  Sultan Murad Hüdavendigar, 1359 yılında babası Orhan Gazi’nin ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir.

  Halk arasında Anadolu’da daha çok “Gazi Hünkar” yada Hüdavendigar, Balkanlar’da ise daha çok “Sultan Murad” olarak anılmıştır.Gençliğini Bursa’daki medreselerde ilim adamları arasında, daha sonraki yılları ise sınır boylarında ve harp meydanlarında geçirmiştir

  Hiç durmadan Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye seferler yapan Sultan Murad,Kardeşi Süleyman Paşa’nın Rumeli’de araladığı kapıyı sonuna kadar açmıştır. 30 yıllık padişahlık döneminde 37 meydan savaşında bulunmuş ve hepsinde de galip gelmiştir.

  Edirne , Sultan I. Murad döneminde ikinci başkent olarak kullanılmıştır.Oğlu yıldırım Beyazid’e Germiyan Beyi’nin kızını almış, kendi kızını da Karamanoğulu’na vermiştir; Anadolu’da barış ve huzuru sağlarken topraklarını da genişletmiştir.Osmanlı bayrağının renk ve şekil açısından tasarımı ve resmen kabulü bu dönemde gerçekleşmiştir.

  Sultan Murad Hüdavendigar’ın Şehit Edilmesi

  Osmanlı’nın ilk şehit sultanıdır.Kosova Muharebesi,Murad Hüdavendigar’ın son savaşı olmuştur.Sultan, savaş meydanında yaralılar arasında dolaşırken,Kral Lazar’ın damadı (bazı kaynaklara göre fedaisi) olan ve yaralılar arasında bulunan Sırp Miloş Kopiloviç tarafından 10 Ağustos 1389 (Hicri 15 Şubat 791) tarihinde, 63 yaşında şehit edilmiştir.Sultan Murad’ın iç organları,şehit olduğu yere bir türbe yapılarak gömülmüştür.Bedeni ise Bursa’ya nakledilerek Çekirge’deki türbesine defnedilmiştir.

Başa dön tuşu