Türkiye

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı (Kronolojik):1881-1938

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatının bir kronolojisi. 

1881: Selanik’te doğdu.

1899: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına gitti.

1905: Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi,Şam’a 5. Ordu’nun 30.Süvari alayında staj yapmak için atandı.

1912: Trablusgarp’ta görev yaptı.

1913: Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

1915: Çanakkale’de savaştı.Albaylığa yükseldi,Anafartalar Grup Komutanı Oldu.

1916: Tuğgeneralliğe yükseldi.Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtardı.

1918: Halep’in kuzeyinde görev yaptı.Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı.

1919: Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı.Samsun’a çıktı.3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

Temmuz 1919: Askerlikten çekildi.Erzurum Kongresi’ni yönetti.

Eylül 1919: Sivas Kongresi’ni yönetti.Anadolu Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na seçildi.

23 Nisan 1920: Mustafa Kemal,Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

5 Mayıs 1920: Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk İcra Vekilleri Heyeti (Hükümet) toplandı.

11 Mayıs 1920: İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

Ocak 1921: İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) kabul edildi.

Ağustos 1921: Başkumandanlık görevine getirildi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk

13 Eylül 1921: Sakarya Zaferi.

19 Eylül 1921: Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı verildi.

26 Ağustos 1922: Büyük Taarruz.

9 Eylül 1922: Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi.

11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.

1 Kasım 1922: Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması’nın imzalanması.

29 Ekim 1923: Cumhuriyetin ilanı.Gazi Mustafa Kemal,ilk Cumhurbaşkanı.

3 Mart 1924: Hilafetin kaldırılması,Tevhid-i Tedrisat(Öğrenimin birleştirilmesi),Şer’iyveve Evkaf Vekaletiyle (Din ve Vakıf İşleri Başkanlığı),Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin (Genelkurmay Başkanlığı),kaldırılması hakkında yasaların Büyük Millet Meclisi’nce kabulü.

20 Nisan 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabulü.

26 Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.

15-20 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal’in tarihi Nutuk’unu söylemesi.

3 Kasım 1928: Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.

15 Nisan 1931: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.

12 Temmuz 1932:  Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu’nun kurulması.

24 Kasım 1934: Gazi Mustafa Kemal’e TBMM tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi hakkında kanunun kabul edilmesi.

10 Kasım 1938: Atatürk’ün Ölümü. (Perşembe,saat 09:05)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu