Biyoloji

Hidrosfer Nedir?

Hidrosfer, Dünya’nın sıvı su bileşenidir.Su küre adıyla da bilinmektedir. Gezegenin yüzeyinin üstünde ve altında ve havada bulunan suyu içerir. Bu makale Dünya’nın bu alanı ve önemi hakkında bilgi vermektedir.

Hidrosfer Nedir?

Hidrosfer, su içeren bir gezegenin katmanını ifade eder. ‘Hidrosfer’ teriminin Yunanca su ve küre anlamına gelen sözcüklerden geldiği bilinmektedir. Dünya’nın hidrosferi yüzeyinde okyanuslar, göller, göletler, nehir, denizler ve akarsular gibi suyu içerir.

Hidrosfer
Hidrosfer

Ayrıca kuyu ve akiferlerdeki yeraltı sularının yanı sıra bulutlar ve sis şeklinde bulunan su buharını da içerir. Bu katmanın Dünya yüzeyinin % 70’inden fazlasını kapsadığı söylenir. Ayrıca, bu katman yaşam formlarının hayatta kalmasında büyük rol oynadığı için büyük önem taşımaktadır.

Buzullar ve buzdağları (buzdan yapılmış yer yüzeyinin bir kısmı) içeren donmuş su olan kalan bölüme Cryosphere denir.

Suyun sürekli hareket halinde olduğu söylenir ve bir kürede hidrosferden geçer. Bu döngüye su döngüsü veya hidrolojik döngü denir. Suyun atmosfere buharlaştığı ve daha sonra bulutlar oluşturmak için yoğunlaştığı doğal bir yapıdır. Bunu yağmur veya kar şeklinde yağış takip eder. Bu su daha sonra göllerde, nehirlerde ve okyanuslarda toplanır. Buharlaşma işlemi bu su kütlelerinin yüzeyinde gerçekleşir, böylece tüm döngüyü tekrarlar.

Hidrosferin Önemi

Hidrosfer olmasaydı, canlı organizmalardaki hücrelerin işlevlerini yerine getirmesi mümkün olmazdı. Dahası, su yaşamın hayatta kalması için ya da kısacası yaşamın varlığı için gereklidir.

İklimi düzenlemede önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Bunun nedeni, suyun yüksek bir özgül ısıya sahip olmasıdır, çünkü ısınması veya soğutulması uzun zaman alır. Bu, yaşamın devam etmesi için kabul edilebilir aralığı korumaya yardımcı olur.

Hidrosfer, insanlar ve hayvanlar için içme suyu için gerekli olan suyu sağlar. Su aynı zamanda ev kullanımı için, yani yıkama ve temizlik için ve ayrıca insanlar tarafından endüstriyel kullanım için gereklidir. Hidrosfer, sulama gibi insan faaliyetlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur ve elektrik üretimini (hidroelektrik) mümkün kılar.

Çeşitli bitki, hayvan ve diğer canlı organizmalara ev sahipliği yapar ve varlığı kesinlikle gereklidir. Suyun içinde yaşayan bu yaşam formlarının varlığı için hayati olan birçok çözünmüş gaz, besin ve diğer iyonları içerdiği bilinmektedir.

Hidrosfer İle İlgili Önemli Bilgiler

  • Dünyanın sisteminde üst üste binen veya birbirine bağlı dört katman vardır ve hidrosfer bunlardan biridir. Diğerleri jeosfer veya litosfer, atmosfer ve biyosferdir.
  • Dünya’nın hidrosferi, yüzeyinde bulunan toplam su miktarını ifade eder.
  • Dünyanın su küresi atmosfer ve litosfer ile etkileşime girer.
  • Organizmaların hayatta kalması için gerekli olan her şey burada bulunabilir, sıvı su gereksinimlerden biridir.
  • Dünya üzerindeki toplam su kütlesinin atmosfer kütlesinin yaklaşık 300 katı olduğuna inanılmaktadır. Dünya suyunun çoğunun okyanuslarda bulunduğu söylenir.
  • Dünya aynı zamanda ‘su gezegeni’ olarak da adlandırılır, çünkü su yüzeyinin % 70’inden fazlasını kaplar.

Dünya’da bulunan suyun bolluğu onu güneş sisteminde var olan diğer gezegenlerden ayırır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu