Eğitim

Maden, Mineral Ve Kayaç Arasındaki İlişki Nedir?

Maden, mineral ve kayaç arasındaki ilişki nedir? sorusunu cevaplamadan önce isterseniz Kayaç, Maden ve Minerallerin özellikleri neymiş onları inceleyelim.

Kayaç Nedir?

Kayaçlar, çeşitli mineral ve organik maddelerden oluşmuş kütlelere denir. Farklı minerallerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Oluşum şekline göre, Püskürük Kayaçlar, Tortul Kayaçlar, Başkalaşım Kayaçları olarak üç gruba ayrılmıştır.

Püskürük kayaçlar magmanın yeryüzüne çıkarak ya da yerin derinliklerinde soğuyarak oluşan kayaçlardır.

Tortul kayaçlar , Püskürük kayaçların doğa olaylarıyla (Yağmur,Rüzgar vb..) parçalanan kayaçlara denir.

Başkalaşım kayaçlar ise püskürük ve tortul kayaçlarının zamanla renk ya da şekil değiştirmesi sonucu oluşur.

Maden Nedir?

Madenler, yer kabuğunda bulunan iç ve dış etkenlerin oluşturduğu, ekonomik yönden parasal değer taşıyan minerallerin ortak adıdır.Her mineral maden değeri taşıyamaz.

Mineral Nedir?

Mineraller doğal olarak oluşan,belirli kimyasal bileşimlere sahip,homojen ve kristalleşmiş katı bir maddedir.Doğal olarak oluşur ve her bir parçası bütünün özelliklerini taşımaktadır.İnorganik bir yapıya sahiptir,Genellikle katı haldedir fakat nadiren sıvı halde bulunabilir.

Gelelim maden, mineral ve kayaçlar arasındaki ilişki nedir? sorusuna.Kayaçlar farklı minerallerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür.Kayaçtan minerali ayıran özellik mineralin tek bir kimyasal bileşime sahip olmasıdır.Mineral ve kayaç karıştırılmamalıdır.Maden ise ikisinden tamamen farklı olan ve ekonomik,parasal değeri olup işlenebilen bir mineraldir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu