Biyoloji

Mitoz Bölünme Nedir?Kaç Evresi Vardır?

Mitoz; profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört evreye ayrılır. Hücre döngüsünü 24 saatte tamamlayan bir insan hücresinde mitoz yaklaşık bir saat kadar sürer. Evrelerin süreleri birbirinden farklıdır. İnterfaz ve mitoz evreleri hayvan hücresi için gösterilmiştir.

Mitoz Bölünme Nedir
Mitoz Bölünme

Profaz: Mitozun ilk evresidir. Bu evrede çekirdek ve sitoplazmada değişiklikler olur. Her biri iki kardeş kromatitten oluşan kromatin yoğunlaşmaya başlar. Bu durum kromozom olarak adlandırılır. Kromozomların her biri interfazın S evresinde DNA’nın kendini eşlemesi nedeniyle iki kromatitlidir. Kardeş kromatitler sentromer bölgesinde bir arada tutulur. Sentromer kinetokorların bulunduğu daralmış bölgedir. Sentromerde her bir kromatit için kinetokor olarak adlandırılan protein yapı vardır.

İğ ipliklerinin (mikrotübüllerin) oluşmasını sağlayan sitoplazmik değişiklikler profazda başlar. İnterfazda eşlenmiş olan sentrozomlar birbirinden ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına gider ve iğ iplikleri oluşur. Oluşan iğ ipliklerinin bir kısmı kinetokorlara bağlanır. Profaz evresinde çekirdekçik kaybolur, çekirdek zarı parçalanır.

Metafaz: Mitozun ikinci evresidir. Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomlar, iki kutbun orta noktasında bulunan düzlem (ekvator) üzerinde sıralanır. Bu evrede, mikroskopta görünür hâle gelmiş kromozomlar tek tek sayılabilir, fotoğraflanabilir. Kromozomlar uzunluk, bant özellikleri, sentromer konumu gibi karakterlere göre sınıflandırılarak dizilip karyotip oluşturulabilir. Karyotip hazırlanarak Down sendromu gibi doğuştan gelen anormal kromozom sayısına bağlı durumlar tespit edilebilir.

Anafaz: Mitozun üçüncü evresidir. Kromozomun sentromerleri ayrılır. İğ ipliklerinin boylarının kısalmasıyla kardeş kromatitler birbirinden uzaklaşarak hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder. Kardeş kromatitler artık kromozom olarak adlandırılır. Kinetokora bağlı olmayan iğ iplikleri zıt kutuplara doğru itilerek hücrenin boyunun uzamasını sağlar ve kromozom hareketine katkıda bulunur. Anafaz sonunda, hücrenin her iki kutbu eşit sayıda tam bir kromozom takımına sahip olur. Kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz sona erer.

Telofaz: Mitozun dördüncü evresidir. Kromozomlar hücrenin karşı kutuplarına ulaştıktan sonra iğ iplikleri kaybolur. Kromozomlar tekrar kromatin ipliğine dönüşür. Çekirdek zarı yeniden oluşur, çekirdekçik görünür hâle gelir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu