Edebiyat & Sanat

Namık Kemal Kimdir?

Namık Kemal (1840-1888), Türk düşünce ve edebiyatının yenileme döneminin merkezinde bulunan düşünür,şair,tiyatro ve roman yazarıdır.

Tanzimat Fermanının ilanıyla birlikte başlayan hızlı yenileşme hareketlerinin hukuk,siyaset ve kültür düşüncesiyle birlikte dil ve edebiyatta dayansımasını bulması için Şinasi ile Namık Kemal’in çalışmalarının ortaya çıkması gerekmiştir.

1840’ta Osmanlı yönetici sınıfına mensup seçkin bir ailenin çocuğu olarak Tekirdağ’da doğan Namık Kemal,özel bir eğitim aldı.Genç yaşta yazdığı şiirlerle dönemin önde gelen şairlerinin iltifatlarına konu oldu ve şiir,kültür toplantılarına çağırılmaya başlandı.İlk örnekleri tekke edebiyatı tarzında olan şiirleri ,Şinasi’yi tanıdıktan sonra daha gerçekçi bir kimlik kazanmıştır.”Vatan”,”Hürriyet”gibi o güne kadar şairlerin üzerinde özellikle durmadığı konuları şiirine ve düzyazılarına merkez yapmıştır.

Babası ve dedesi gibi devlet memuru olan Namık Kemal, kaymakamlığa kadar yükselmiştir.Siyasi görüşünden dolayı sürgüne uğramıştır.

Bir süre yurtdışında,bir süre de yurtiçinde sürgün hayatı yaşamıştır.Toplumu uyandırmak ve yaklaşmakta olan büyük olaylara karşı toplumun direncini arttırmak için tiyatro ve roman türünde de eserler veren Namık Kemal’in özellikle Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eseri oynandığı zaman büyük bir beğeni toplamıştır.Yinede Namık Kemal temelde bir Türk şairi ve düşünürüdür.

Görüşlerini yaymak için ilk gazete çıkaranlardan biri olan büyük şair,kendisinden daha genç yazarların hemen tümünü etkilemiş ,vatanseverlik duygusunun ,özgürlük düşüncesinin Türkiye’deki ilk başyazarlarından biri olmuştur.

Arkasında çok sayıda eser bırakarak 1888 yılında genç sayılabilecek bir yaşta vefat etmiştir.Divanı ve divanı dışında kalan şiirleri olan Namık Kemal’in tiyatro ve romanlarından başlıcaları şunlardır:

Vatan Yahut Silistre,Akif Bey,Celaleddin Harzemşah,Gülnihal,İntibah,Cezmi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu