Tarih

Osman Gazi’nin Hayatı ve Türbesi

1258 yılında doğan Osman Gazi,Ertuğrul Bey’in üç oğlundan biridir.Babasının vefatı sonrası ortak bir karar ile daha 23 yaşındayken beyliğin başına getirilen isim Osman Gazi (Osmancık), 1298’de Bilecik ve Yenihisar’ı fethetmiş, bu gelişmeler sonucu Selçuklu Sultanı tarafından kendisine uç beyliği verilmiştir. Ardından 1299 yılında İnegöl’ü fethetmiş, Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla 1300 yılında Osmanlı Beyliği’nin bağımsızlığını ilan etmiştir.

Karaca Hisar’da kendi adına hutbe okutup,kadı tayin etmiş,Yenişehir’i beylik merkezi yapmıştır.Kendisine tabi olanlara “Osmanlı” denmiştir. Aynı aşiretten Ömer Bey’in kızı Mal Hatun ile evlenen Osman Gazi, dönemin önemli Sufilerinden Şeyh Edebali ile olan muhabbeti ve ondan aldığı desteği,yol göstericiliği her daim değerlendirmiştir.

Osman Gazi bir yandan çevresini saran tekfurlarla savaşırken diğer yandan Moğollar ve imparatorluk askerleriyle mücadele etmiştir. Tekfurlarla girdiği amansız mücadelede silah arkadaşlarıyla birlikte en fazla desteği Harmankaya tekfuru iken Osman Gazi ile kader birliği yapan Köse Mihal, tarihteki adı ile Mihal Gazi’den almıştır.

Bütün bunların yanında fethedilen yerlerin merkezinde yer alan Bursa’nın fethi için müzakereler sonucunda 1317 yılında iki adet havale kulesi yapılmasına karar verilmiş, Hamzabey civarında olduğu ifade edilen Aktimur Hisarı ve Çoban Bey yakınlarındaki Balabancık Hisarı inşa edilmiştir.

Bir rivayete göre 11 yıl boyunca süren Bursa kuşatmasında fethe yakın bir zamanda Osman Gazi Söğüt’te vefat etmiştir.Diğer bir rivayete göre ise fethin gerçekleştiğini duyduktan sonra, 1326 yılında vefat etmiştir.

Adaletin doğru sağlanması amacıyla kadılık sistemini kuran Osman Gazi, adaletli cesur ve kahraman kişiliği ile tanınmıştır. Bu şekilde Osmanlı,aşiret sisteminden çıkıp belli kanunlarla yönetilen bir devlet haline getirilmiştir.

 

Osman Gazi’nin Türbesi

Vefat ettiğinde geriye bıraktığı miras; zırh, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıktan ibarettir.

Çocukları Pazarlu Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey ve Fatma Hatun’dur.

Osman Gazi Bursa’nın fethinden sonra vasiyeti gereği oğlu Orhan Gazi tarafından Saint Elia Manastırı’nın (Gümüşlü Kümbet) bir bölümü türbeye dönüştürülmüş ve bu yapının içerisine defnedilmiştir.

Daha önce Orhan Gazi Türbesi ile aynı yapının (Saint Elia Manastırı) altında yer alan türbe, 1801’de meydana gelen yangın ve 1854 yılında yaşanan deprem sonucu harabeye dönmüş,1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından bugünkü görünümünde yeniden inşa ettirilmiştir.

Günümüzdeki türbe sekizgen planlıdır.Kesme kefeki taş ile duvarları örülen yapının üzeri kubbe ile örtülmüştür. Türbenin ortasında Osman Gazi’ye ait ahşap sandukanın etrafı sedef kaplamalı prinç parmaklıklarla çevrilmiş,üzeri sırma işlemeli kadife ile örtülmüştür.

İçerisinde Osman Gazi’nin sandukasının yanı sıra oğlu Alaeddin Paşa (Baş Ağa,1332),Hüdavendigar’ın oğlu Savcı Bey (1385),Orhan Gazi ve Asporça Hatun’un oğlu İbrahim Bey, Asporça Hatun ve isimleri bilinmeyen sandukalar bulunmaktadır.Türbede Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Karacahisar Beyliği’ni verdiğinde hediye ettiği rivayet edilen iri taneli değerli bir tesbih ile büyük bir bavul kasnağı bulunmaktaymış.Yangın ve depremler sonucu bunların yok olduğu sanılmaktadır.

Osman Gazi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu